Vær med til at skabe et rummeligt arbejdsmarked

Omfattende undersøgelser og studier viser, at op imod 85-90 procent af mennesker med psykisk sårbarhed og psykiske diagnoser ikke er i arbejde.

70 procent af disse mennesker ønsker sig et arbejde eller uddannelse.

60 procent kan lykkes med dette med et forløb baseret på IPS-metoden.

Formålet med et IPS-forløb hos IPSCenter Danmark er at få kandidaten i job så hurtigt som muligt, fordi vi tror på, at mennesker får det bedre af at arbejde. Af at have noget at stå op til og føle sig værdifuld i forhold til.

Grundigt forarbejde sikrer et godt match

IPS bygger på ’supported employment’, hvor kandidaten med det samme, eller med kort forberedelse, inkluderes på det ordinære arbejdsmarked.

Som virksomhed spiller du en stor rolle i at hjælpe kandidaten ind på arbejdsmarkedet. Det gode match er forudsætningen for succes for både kandidat og virksomhed, og derfor gør vi meget ud af at tale med begge parter om ønsker og forventninger.

Vi tager altid udgangspunkt i de konkrete arbejdsbehov, virksomheden har og de krav, der er til kandidaten. Vi gør et grundigt forarbejde, og sørger for at fortælle virksomheden om kandidaten og dennes baggrund, så der allerede fra første møde er basis for at møde kandidaten i øjenhøjde.

Individuel støtte til kandidaten er et grundvilkår i IPS, og konsulenten er ved kandidatens side både i opstarten og det videre forløb. Virksomheden har direkte og hurtig adgang til IPS-konsulenten, som løbende følger op på, hvordan det går. Støtten fortsætter, så længe kandidaten og virksomheden har behov for det.

Hvad indebærer et samarbejde?

I et IPS-forløb er der mulighed for forskellige ansættelsesformer ud over ordinært job, som fx løntilskud, tilskud til voksenlærlinge og særlige vilkår ved ansættelse af fleksjobbere. I det omfang det giver mening, kan kandidaten komme i en optrænende praktik, hvor formålet er at få kandidaten tilbage i job snarest muligt eller i en udviklende praktik, hvor formålet er beskrivelse af arbejdsevne med henblik på fremtidig beskæftigelse.

IPSCenter Danmark laver jobudvikling. Det vil sige, at vi i fællesskab drøfter muligheder og tilretter opgaver ud fra kandidatens behov og kompetencer. Der er altså tale om 'Job Development' snarere end 'Job Placement'.

Vil du høre mere om muligheden for at få en IPS-kandidat ud i din virksomhed? Ring på tlf. 51 90 56 06 eller send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hold dig opdateret om IPS - klik her

Følg med i nyt om IPS og

IPSCenter Danmark

 

Luk