Beskrivelse af IPS-forløb – enkeltplads og integration

IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) er en beskæftigelsesindsats målrettet mennesker med psykisk diagnose eller sårbarhed, som har et ønske om og er motiverede for at komme i job eller uddannelse.

Forløbet er evidensbaseret, virksomhedsrettet og tværfagligt. Hvert forløb er dels tilpasset jobcentrets aktuelle behov i forhold til opgaven, dels individuelt tilrettet den enkelte deltager. Vi tilbyder to typer forløb: IPS Enkeltplads og IPS Integration.

IPS Enkeltpladsforløb

Målgruppen for IPS-enkeltpladsforløb er mennesker med en psykisk diagnose eller psykisk sårbarhed, og de findes på tværs af forsørgelsesgrundlag. Det kan eksempelvis være kontanthjælpsmodtagere under og over 30 år, sygemeldte borgere eller borgere på afklaringsforløb, ressourceforløb og ledighedsydelse. Læs mere om målgruppen her

Vi tilbyder en håndholdt individuel indsats, hvor vi kortlægger den enkelte borgers muligheder på arbejdsmarkedet og igangsætter en ambitiøs og realistisk plan med henblik på beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller uddannelse. Vi kalder borgeren i IPS-forløb for 'IPS-kandidat'.

Opbygning af tillid og kortlægning af mål

Fra første møde mellem IPS-kandidat og IPS-konsulent arbejder vi på opbygning af tillid, så kandidaten føler sig tryg. I den første periode arbejder vi på at forberede ham eller hende på en fremtid på arbejdsmarkedet. Vi taler om mål, ønsker og drømme om job eller uddannelse, arbejder med karriereprofil og CV og tager tidligt kontakt til virksomheder.

Ud i virksomheder eller uddannelse

Her målretter vi samarbejdet mod egentlig beskæftigelse og eventuelle virksomhedspraktikker, som vi kan anvende, hvis kandidaten ønsker det, hvis det er krav fra arbejdsgiver forud for evt. ansættelse eller hvis arbejdsevnen skal udvikles. Vi fortsætter denne indsats og fastholder troen på målsætningen, indtil vedkommende kommer i job eller uddannelse.

Beskæftigelse opnået

Når beskæftigelsen er opnået, får forløbet karakter af efterværn. Kandidaten støttes til fastholdelse ved hjælp af opfølgningsmøder og drøftelser om det ”nye jobliv” med de udfordringer og succeser, vedkommende oplever.

Hvis en kandidat endnu ikke er kommet i beskæftigelse ved forløbets afslutning, bliver forløbet afbrudt på grund af manglende progression eller forlænget grundet god progression.

IPS Integrationsforløb

IPS Integration er en særligt tilrettelagt indsats med kobling af sprog, kulturel forståelse og etnicitet. Målgruppen for IPS Integrationsforløb hos IPSCenter Danmark er aktivitetsparate flygtninge med psykisk sårbarhed, PTSD og lignende. Læs mere om målgruppen her. Forløbet er tilpasset integrationsloven, der fremhæver, at indsatsen skal begynde tidligt og meget af integrationen skal foregå på virksomheder eller i samarbejde med virksomheder. Forløbets indhold ligger tæt op ad IPS Enkeltpladsforløb – se ovenfor.

Tosproget IPS-konsulent og dansktalende IPS-konsulent

I IPS Integrationsforløb bruger vi et team bestående af tosproget personale kombineret med dansktalende personale – det er vores erfaring, at det spiller en afgørende rolle for at skabe resultater for denne målgruppe. Hver kandidat har således mulighed for to kontakter, og det skaber hurtig reaktion på mange udfordringer. At IPS-integrationskonsulenten taler flere sprog og kender den kultur, kandidaten kommer fra, sikrer nedbrydelse af fordomme, hurtig reaktion på kulturforskelle og nem vej til kernen af en udfordring.

Delmål og slutmål

Hos IPSCenter Danmark måler vi på følgende del- og slutmål i forløbene:

  • Fra inklusion til første virksomhedskontakt
  • Fra inklusion til første job/uddannelse
  • Gennemsnitlig inklusionstid
  • Samlet effektmål
  • Progression (i samarbejde med jobcentrene)
Interesseret i at høre med om vores tilbud til jobcentre om IPS-forløb? Ring på tlf. 51 90 56 06 eller send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hold dig opdateret om IPS - klik her

Følg med i nyt om IPS og

IPSCenter Danmark

 

Luk