Målgruppen for IPS-forløb

Målgruppen for at deltage i et IPS-forløb er helt specifik og findes på tværs af jobcentrenes forsørgelsesgrundlag.

Målgruppen hos IPSCenter Danmark er mennesker med en psykisk diagnose eller psykisk sårbarhed, der er motiveret for eller har udtrykt et ønske eller drøm om at finde et job eller starte på en uddannelse. I punktform:

  • Personer med diagnosticerede psykiske lidelser (Skizofrene spektrum, bipolar, depression, ADHD)
  • Personer under udredning for disse psykiske lidelser
  • Dobbeltdiagnoser (misbrug)
  • Psykisk sårbare

Målgruppen findes på tværs af forsørgelsesgrundlag

Disse mennesker kan være placeret på mange forskellige typer forsørgelsesgrundlag – her er eksempler på dem, vi typisk arbejder med:

  • Kontanthjælpsmodtagere over og under 30 år
  • Borgere i ressourceforløb
  • Sygemeldte borgere og borgere i jobafklaringsforløb
  • Borgere på ledighedsydelse
  • Integrationsborgere
  • Integrationsborgere i ressourceforløb

IPS til kontanthjælp under 30 år

For unge under 30 år og uden uddannelse er kontanthjælpen lig med uddannelseshjælp, og vi har derfor fokus både på job og uddannelse. Når der samtidig er en psykisk diagnose eller psykisk sårbarhed, kan vejen være lang.

Vi har stor erfaring med målgruppen, og vi gør meget ud af, at vores personale matcher den. Vi ved af erfaring, at et godt match mellem den unge og IPS-konsulenten giver resultater. Vi er med hele vejen.

IPS til kontanthjælp over 30 år

Der kan være mange årsager til, at man er på kontanthjælp – det kan være, man er havnet i systemet efter krisen eller fordi man har haft mange nederlag grundet sygdom eller psykisk sårbarhed. Vores erfaring er dog, at de fleste gerne vil have et arbejde og bidrage med det, man kan. Hvis de rette arbejdsomgivelser findes, så kan borgere med psykiske diagnoser eller psykisk sårbarhed få arbejde på det ordinære arbejdsmarked eller uddannelse i det almindelige system kombineret med den rette støtte.

IPS til ressourceforløb

Borgere i ressourceforløb har tit udfordringer med at se, hvor forløbet ender og det kan være en udfordring at se, hvad man skal efter langvarig sygdom og offentlig forsørgelse.

IPSCenter Danmark er en del af udviklingsforløbet og er med til at udvikle borgerens reelle funktionsevne og er med til at støtte op om det videre forløb. Det kan være et job på arbejdsmarkedet, og hvis det ikke lykkes, er vi med til at give et reelt billede til rehabiliteringsteamet for videre forløb for den enkelte.

IPS til sygemeldte borgere og borgere i jobafklaringsforløb

Borgere på sygedagpenge fx grundet stress eller depression kan have god gavn af en IPS-indsats. Vi udvikler i samarbejde borgeren i retning af tilbagevenden til job hurtigst muligt eller belyser sagen til fremstilling for rehabiliteringsteamet for et jobafklaringsforløb, hvor vi sammen med jobcentret fortsat udvikler borgeren i retning af eksisterende eller nyt job.

IPS til fleksjob (ledighedsydelse)

For borgere på ledighedsydelse kan vi gøre vejen til fleksjob kortere. Vi arbejder med Job Development – betydende vi skaber jobs – og vi bruger vores lokalkendskab til arbejdsmarkedet og vores netværk til jobmatch. Vi arbejder også med borgere, der har haft et fleksjob, men har været sygemeldt i en periode og nu skal have et nyt fleksjob – eller skal afprøves igen.

Vi sørger for, at borgeren får en god start på fleksjobbet og at skånehensyn er anerkendt og bliver fulgt.

IPS Integration til integrationsborgere

En del af de nyligt ankomne flygtninge er præget af psykiske mén af deres oplevelser i hjemlandet, efter lang tids rejse/flugt og af at have efterladt ægtefælle og børn. Familiesammenføringsregler gør, at der går mange år, før de samles igen. Det kræver en ekstra indsats, og de mange flygtninge, vi møder, nævner det psykiske som en udfordring, men mener også, det vil være godt at komme i gang med at arbejde med det samme.

Andelen af aktivitetsparate borgere med psykisk sårbarhed, PTSD og lignende er stor, og denne gruppe har brug for en særlig indsats for at få fodfæste på det danske arbejdsmarked, når det ikke kun er sproget, der halter.

IPSCenter Danmark har videreudviklet IPS til også at omfatte denne målgruppe – og det virker.

IPS Integration til ressourceforløb

Kombinationen af tosprogede IPS-integrationskonsulenter og danske IPS-konsulenter sikrer hurtig succes, og dermed er IPSCenter Danmark anderledes i vores tilgang til denne målgruppe af flygtninge i ressourceforløb. Vi er meget hurtigere til at sikre progression i forløbet, da vi ikke skal tage højde for, om de små nuancer i sproget misforstås, hvilket kan ske ved brug af tolke. Vi er der for borgeren, og vi er med til at sikre den gode vej til job eller videre via rehabiliteringsteamet.

Interesseret i at høre med om vores tilbud til jobcentre om IPS-forløb? Ring på tlf. 51 90 56 06 eller send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hold dig opdateret om IPS - klik her

Følg med i nyt om IPS og

IPSCenter Danmark

 

Luk