I Odder skal IPS give udsatte borgere troen tilbage

Kan Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) være vejen frem for borgere, der har opgivet troen på at finde et arbejde? Det håber de i Jobcenter Odder, og hos IPSCenter Danmark er vi ikke i tvivl.

I Odder Kommune står de med en udfordring, som desværre langt fra er sjælden: En gruppe borgere med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed har alt for længe været uden for arbejdsmarkedet.

De har mistet troen på sig selv og er kørt fast uden tegn på at nærme sig arbejdsmarkedet.

Derfor valgte Jobcenter Odder i juni måned at indlede et samarbejde med IPSCenter Danmark om et mindre antal IPS-borger-forløb.

”Vi havde en gruppe borgere, som af mange årsager bare ikke flyttede sig. Derfor begyndte vi at overveje, om vi skulle forsøge os med IPS,” fortæller Elsebeth Damtoft Bertelsen, der er afdelingsleder i Jobcenter Odder i Odder Kommune.

IPS giver tryghed

På jobcentret blev en gruppe borgere derfor tilbudt at komme i et IPS-forløb.

”Vi udvalgte en håndfuld borgere, som vi tror på, men som vi også har haft svært ved selv at flytte. De har været ledige længe, og flere af dem er kørt trætte i det eksisterende system,” siger Elsebeth Damtoft Bertelsen.

Hun fortæller, at hun første gang hørte om IPS-metoden i 2018 og efterfølgende har bidt mærke i metodens gode resultater, og at metoden blandt andet anerkendes af STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

”Ideen er nu, at vi afprøver metoden i vores kommune. Når vi er færdige med IPS-forløbene og har evalueret dem, tager vi stilling til, om det er en metode, som vi skal udbrede endnu mere,” siger Elsebeth Damtoft Bertelsen.

Og det kan meget vel komme på tale. For forløbene med borgerne, går nemlig rigtig godt, ifølge Gyda Otzen, der er IPS-konsulent hos IPSCenter Danmark og ansvarlig for to af borgerne i kommunen.

”Nu har forløbene jo ikke kørt så længe, men allerede nu kan vi se, at borgerne virkelig har rykket sig. Flere af dem har for eksempel udvist stor interesse for at komme i gang med virksomhedspraktik eller i job med løntilskud. Det er en stor udvikling for de mennesker, der ellers var kørt fast – måske både i systemet og i livet,” fortæller Gyda Otzen.

Hun har hele sit liv arbejdet med mennesker på kanten, og hun tror ikke på, at det er tilfældigt, at det netop er IPS-metoden, som flytter mennesker, der ellers var låst fast i en håbløs situation.

”IPS-metoden giver tryghed for borgerne. De oplever, at de bliver hørt, og at vi arbejder ud fra deres drømme. Vi møder dem med et åbent sind,” fortæller hun.

Alle kan blive set og hørt

Andre årsager, til at IPS-metoden allerede nu har givet pote for borgerne i Odder, er ifølge Gyda Otzen, at IPS-konsulenterne er proaktive i forhold til at komme i dialog med virksomhederne.

”Vi står for en meget håndholdt indsats i forhold til kontakten med virksomheden. Vi taler med virksomhederne inden, vores borgere kommer til praktik- eller jobsamtale. Vi fortæller blandt andet om borgernes personlige forhold, skånebehov og den slags. Så sikrer vi, at mødet mellem borger og arbejdsgiver bliver en god oplevelse,” siger hun og tilføjer, at IPS-konsulenterne selvfølgelig kun fortæller det, som de har aftalt med den enkelte borger.

Og når det lykkes at matche en borger med den rette arbejdsgiver, er det det hele værd, fortæller Gyda Otzen:  

”Det er min motivation, når det lykkes. En af mine kandidater, der fik et job, sagde engang: 'Jeg har fået livet igen'. IPS-metoden åbner op for, at alle kan blive set og hørt, som dem de er. At se mennesker udvikle sig til mere, end de selv troede muligt – det er virkelig stort at være vidne til,” lyder det fra IPS-konsulenten.

Hold dig opdateret om IPS - klik her

Følg med i nyt om IPS og

IPSCenter Danmark

 

Luk