Hvad er IPS?

IPS ”Individual Placement and Support”, på dansk Individuelt Planlagt job med Støtte, er et evidensbaseret, virksomhedsrettet og tværfagligt forløb specielt udviklet til mennesker med psykisk diagnose eller psykisk sårbarhed, der er motiveret for eller har et ønske eller drøm om job eller uddannelse.

IPS fokuserer på det enkelte menneske og hjælper med at afklare, hvilke erfaringer, interesser og kompetencer vedkommende har. Symptomer er ingen hindring – det handler om at give den rette støtte og finde det helt rigtige Job Match eller den helt rigtige uddannelse. ​IPS bygger på, at man sagtens kan få det bedre, mens man er i gang med job eller uddannelse.

Motivation kan optræde i forskellige forklædninger og grader. Nogle kan for en stund have glemt den, og her hjælper det individuelle arbejde borgeren med at genskabe motivationen, drømmen og håbet om at finde et job.

IPS-metoden, det endelige slutmål om job, uddannelse og hel eller delvis selvforsørgelse, læner sig tæt op af tankerne om Empowerment og mestring af eget liv, som er et af tidens fokusområder inden for recovery.


Den overordnede filosofi i IPS

Filosofien i IPS er, at hvis det rette job og de rette arbejdsomgivelser findes, kan personer med psykisk diagnose eller sårbarhed få arbejde på det ordinære arbejdsmarked uden forudgående træning, men med en sideløbende støtte.

IPS er Supported Employment (SE), og er ikke ”støttet beskæftigelse”, men derimod understøttet beskæftigelse.

IPS fokuserer på ordinære job og tilbud i det almindelige uddannelsessystem, frem for jobs eller kurser, hvis formål er at træne arbejdsparathed.

De 8 IPS-principper

  • Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.
  • Alle kan deltage. Ingen bliver ekskluderet.
  • Jobsøgning starter hurtigt efter inkludering i programmet.
  • IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling.
  • Indsatsen er baseret på IPS-kandidatens egne præferencer og valg.
  • Støtten under beskæftigelse varer så længe, der er behov for det.
  • Vejledning om sociale ydelser og arbejde​.
  • IPS-konsulenterne opbygger relationer til arbejdsgivere i lokalområdet, baseret på deltagernes ønsker om beskæftigelse.

Vil du høre mere om IPSCenter Danmarks IPS-forløb? Ring på tlf. 51 90 56 06 eller send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hold dig opdateret om IPS - klik her

Følg med i nyt om IPS og

IPSCenter Danmark

 

Luk