Derfor virker IPS

Succesen bag IPS-indsatsen skyldes blandt andet samarbejdet mellem borgeren (som vi kalder IPS-kandidat), den eller de psykiatriske behandlere og en særligt uddannet IPS-konsulent, som har kendskab til det danske arbejdsmarked og lovgivningen på området.

Når en borger bliver henvist til et IPS-forløb, møder IPS-konsulenten vedkommende i den aktuelle situation, vedkommende befinder sig i. Borgeren er nu en IPS-kandidat, som selv er med til at finde frem til sit mål for beskæftigelse eller uddannelse.

Konsulentens motiverende støtte og vedholdende problemløsning giver kandidaten en oplevelse af at besidde styrker, talenter, erfaringer og færdigheder, der kan udnyttes på arbejdsmarkedet eller som kan føre vedkommende gennem en uddannelse.

Hemmeligheden bag succesfuld IPS

Kandidaterne og konsulenterne er dem, der bedst ved, hvordan og hvorfor IPS virker. Kandidaterne oplever det på helt nært hold, og konsulenterne arbejder med metoden til daglig. Her giver vi ordet til vores IPS-konsulenter, der har samlet deres bud på, hvorfor IPS virker i den virkelige verden:

  • Diagnose er ingen hindring for beskæftigelse – vi ser hele mennesket, ikke kun diagnosen.
  • Det rette Job Match er afgørende, så kandidaten oplever succes og motivation.
  • Vi tror på kandidaten og ser vedkommendes ressourcer.
  • Vi går kandidatens vej – hele vejen.
  • Vi taber aldrig målet af syne – heller ikke når det er svært at blive på sporet.

Det er svært at pege på én årsag til, at IPS-metoden er så effektiv. Det er de otte principper og den måde, de konkret udmønter sig på i samspillet mellem den enkelte kandidat og IPS-konsulenten, der fører til succesfuldt forløb.

Vil du høre mere om IPSCenter Danmarks IPS-forløb? Ring på tlf. 51 90 56 06 eller send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hold dig opdateret om IPS - klik her

Følg med i nyt om IPS og

IPSCenter Danmark

 

Luk