Da Martin følte sig tryg, fik han et godt liv

Martin var 35 år, da han begyndte på IPS-forløbet ved IPSCenter Danmark. Bortset fra et job af omkring et års varighed tilbage i 1999 havde han kun haft meget korte ansættelser. Han drømte om at komme i gang med noget, og ved hjælp af IPS-metoden, hans IPS-konsulent, Gyda Otzen, og et perfekt Job Match lykkedes det hurtigt. I dag er Martin ansat i fleksjob og er med egne ord ’begyndt at leve’. Læs historien her.

Da IPS-konsulent Gyda Otzen mødte Martin, ville han bare i gang med noget. I sine tidligere korte ansættelser havde han flere fraværsdage end arbejdsdage, så det gjaldt i den grad om at finde et godt Job Match for Martin. Gyda fortæller:

”Martins bostøtte var med til de to første samtaler mellem os, og det var rigtig positive samtaler, som handlede om, hvilke arbejdsområder han kunne tænkte sig. Hans drøm var at blive geolog, men det krævede en lang universitetsuddannelse, og det sagde Martin selv, var urealistisk, for han kan ikke sidde stille. Så jeg undersøgte forskellige muligheder i forhold til, hvad der kunne smage af geolog. Det lykkedes ikke, da museer og lignende havde brug for flere timer end det, vi kunne tilbyde. ”

Drømmen om tryghed i hverdagen

IPS-konsulenten spurgte Martin: ”Hvis du ikke kan indløse denne drøm, hvad kunne så være det bedste for dig?” Hans svar var ’tryghed’. Derfor tog hun afsæt i det næstbedste, nemlig at finde en arbejdsplads, hvor han kunne føle sig tryg og hvor han kunne få mødt sine behov. Det var ikke faget eller branchen, der var afgørende – det var rammerne.

”Med tryghed som omdrejningspunkt gik jeg i gang med at lede efter en arbejdsplads, som kunne se Martin og give arbejdsopgaver, som var genkendelige fra dag til dag, men hvor der også var mulighed for udvikling, for det har han brug for, ellers keder han sig. Og gerne et sted, hvor han kunne blive træt efter arbejdsdagen,” fortæller Gyda.

En tæt relation og fokus på de positive egenskaber

Sideløbende arbejdede IPS-konsulenten og Martin med hans karriereprofil – som hjalp til at afklare, hvad han ikke ville – og med hans CV og personlige egenskaber.

Gyda fortæller: ”Jeg havde en rigtig god relation til Martin allerede fra starten. Mine vilkår som IPS-konsulent er, at jeg har friheden til at være der på kandidatens betingelser. At være på Martins betingelser i hans rum betød, at vores samtaleform var walk-and-talk. Når man går ture sammen ude i naturen i snevejr, regnvejr osv., så bliver man kittet sammen. Så vi havde en tæt og tillidsfuld relation.

Da jeg mødte Martin, havde han ikke høje tanker om sig selv. Jeg brugte den viden, jeg fik fra de historier, han fortalte om sig selv og sit liv, til at fortælle ham positive historier om sig selv. Jeg ’oversatte’ historierne til noget positivt, så Martin kunne se, at han faktisk kan noget og at han er stabil, fordi sådan og sådan.”

Rollemodeller lærte Martin at tage ansvar

Gyda fortæller om sit første møde med Steffen fra VVS En Gros: ”Jeg kunne mærke, at det gav genklang. Steffens indstilling og tangegang passe så godt med IPS-metoden – og med Martins behov. Vi blev enige om, at jeg skulle tage Martin med på et besøg. Jeg fortalte Martin: ”Der er tryghed, skånehensyn og udviklingsmuligheder i denne virksomhed. Du kan starte her og komme op i tid, og så kan vi derefter se, hvad vi skal.” Det var Martin med på, selv om han ikke så selve branchen som et oplagt sted for ham.”

Efter blot kort tid var Martin rigtig glad for at være ved VVS En Gros, for han blev set. Steffens far arbejder der, og han og Steffen blev rollemodeller for Martin. ”De viste ham, at når man er en rollemodel, så har man ansvar og forpligtelse – de har vist ham en måde at tage ansvar på.

Kontinuerlig kontakt og støtte fra IPS-konsulenten

Jeg støttede ham meget i den første tid. Fx har jeg aldrig sagt, ’du ringer, hvis der er noget galt’. Nej, jeg sagde altid: ’Jeg ringer lige til dig’. Martin har hele tiden vidst, at jeg har været der, og vi har haft kontinuerlig kontakt.

Som IPS-konsulent har vi for øje, at vi en dag ikke er der mere for kandidaten – at de på et tidspunkt har det så godt, at de står på egne ben så at sige. Efter Martin havde været i praktik et stykke tid, kunne jeg mærke, at Steffen tog over og relationen mellem dem blev stærkere – og min rolle blev mindre og mindre. Steffen kom mere og mere ind og jeg røg mere og mere ud. Når jeg kom på besøg på arbejdspladsen til sidst, lød det fra Martin: ’Hey, godt at se dig.’ Vi var på samme platform,” fortæller Gyda.

Martin fandt sit værd via de rigtige mennesker og den rigtige metode

Da Martin blev mødt med tryghed, begyndte han at udvikle sig. Han mødte en IPS-konsulent og en arbejdsgiver, der troede, at han kunne noget og havde tillid til ham. Gyda fortæller:

”At det udviklede sig så godt, kunne vi ikke vide, men det blev hurtigt klart, at det var et godt sted for Martin. Da vi kunne prøve mange fagområder af der, var det oplagt, at han blev der. Han har prøvet og har i dag mange forskellige arbejdsopgaver: Han er på kontor, lager, gør rent, handler ind, er chaufførmedhjælper, tjekker fyret, klarer udenomsarealer, vasker biler. Det synes jeg, er ret fantastisk af en mand, der siger, at han ikke kan noget. Mange af opgaverne har dog været grænseoverskridende for ham, for eksempel skulle han en dag ind i et stort byggecenter og købe materialer. Han var nervøs for det, men han gjorde det. Jeg talte i telefon med ham før og da han ringede til mig efterfølgende, var han helt høj over, at han gjorde det.”

Martin har haft et ønske hele sit liv om at blive brugt og kunne virke. Han er blevet set som en ung mand, der ikke kunne holde arme og ben i ro. Han er ikke blevet taget alvorligt og set som den, han er. Det blev han i høj grad af IPS-konsulenten og hans nye arbejdslads. Ikke alene endte det med, at Martin fik et fleksjob hos VVS En Gros, han fandt ud af, at han har et værd og noget at give videre. Succesen skyldes, at Martin blev matchet med de rigtige mennesker og den rigtige metode.

Gyda fortæller, at den positive ændring i Martins selvværd har smittet af på hele hans liv: ”Han fik bedre hånd om sin søvn, så han nu kan få en god nats søvn. Han fik lyst til at vaske op og gøre rent – det er væsentligt. Det betød noget for ham at tage ansvar for de ting. I det hele taget har han nu en god rytme og værdi i livet. Det er stort.”


IPS-essensen i casen:

  • IPS-konsulenten tager udgangspunkt i kandidatens drøm
  • IPS-konsulenten undersøger realiserbare muligheder
  • IPS-konsulenten møder kandidaten på hans betingelser
  • IPS-konsulenten ser og tror på kandidatens styrker og ressourcer
  • IPS-konsulenten har fokus på job fra starten af forløbet
  • IPS-konsulenten udøver Job Development
  • IPS-konsulenten støtter kandidaten kontinuerligt og konkret

Vil du høre mere om IPSCenter Danmarks IPS-forløb? Ring på tlf. 51 90 56 06 eller send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hold dig opdateret om IPS - klik her

Følg med i nyt om IPS og

IPSCenter Danmark

 

Luk