Parløb skal hjælpe psykisk syge i arbejde og spare kommunekassen

To beskæftigelsesaktører i henholdsvis Syd- og Østdanmark er gået sammen for at udbrede IPS (individuelt planlagt job med støtte) i landets kommuner. Metoden har vist sig effektiv til at hjælpe psykisk syge og sårbare, som ligger lavt i beskæftigelsesstatistikkerne, i arbejde eller uddannelse.

Non-profit organisationen Hans Knudsen Instituttet (HKI) og iværksættervirksomheden IPSCenter Danmark har sammen stiftet virksomheden IPS Center Danmark. Virksomheden skal hjælpe kommunerne med at få psykisk udsatte mennesker på offentlig forsørgelse i arbejde.

”Alle har ret til et arbejdsliv – også psykisk syge og psykisk sårbare. Som samfund kan vi gøre langt mere for den gruppe af mennesker, end vi gør i dag. Både danske og udenlandske forskningsprojekter viser, at den evidensbaserede metode IPS har stor effekt sammenlignet med andre metoder, der bruges til at hjælpe psykisk syge i arbejde,” forklarer HKI’s direktør, Hans-Christian Jacobsen, og fortsætter:

”IPSCenter Danmarks stifter, Lars Olaf Nielsen, har i flere år været med i det første danske IPS- forskningsprojekt. Han er derfor en stor kapacitet på IPS-området, besidder en stor viden og har mange erfaringer, som vi er utrolig glade for at få indsigt i ved at etablere IPS Center Danmark sammen.”

Beskæftigelse sker når mennesket kommer i centrum

Kernen i IPS er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked ved at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker til et arbejde. En person med psykiske udfordringer, som står uden for arbejdsmarkedet, får tilknyttet en særligt uddannet IPS-konsulent, der hurtigt finder virksomheder, som lever op til personens ønsker. Virksomheden skal også være parat til at gøre en langsigtet indsats for at inkludere et menneske uden for arbejdsmarkedet.

”IPS lyder måske banalt, men faktum er, at danske forskningsforsøg har vist, at mindst 50 procent af de mennesker med psykiske udfordringer, som fik støtte ud fra IPS-tilgangen, kom i job eller uddannelse. Det er højt resultat sammenlignet med andre kendte beskæftigelsesindsatser målrettet psykisk syge,” forklarer Lars Olaf Nielsen, stifter og indehaver af IPSCenter Danmark. Han tilføjer:

”I IPS Center Danmark stræber vi efter bedre resultater end det. Sammen har vi nemlig en erfaring, der gør, at vi kan sikre en effektfuld indsats for at få psykisk syge i arbejde.”

En massiv indsats skal hjælpe de glemte psykisk syge

I januar 2015 offentliggjorde KL, og det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelse, en undersøgelse, der viste, at kun 28 procent af danskere med en psykisk lidelse var i beskæftigelse. Forskningen peger ellers på, at mennesker med psykiske udfordringer ofte får et bedre liv ved at have et arbejde. Politikere og eksperter var dengang enige om, at der skulle gøres mere for at få psykisk syge og sårbare i arbejde.

”Hvis vi kan få halvdelen af de ca. 70 procent af psykisk syge i beskæftigelse, kan vi opnå milliardbesparelser og samtidig hjælpe dem til et bedre liv,” forklarer Hans-Christian Jacobsen og fortsætter:

”Hvis vi skal lykkes med at hjælpe flere psykisk syge til at få et godt arbejdsliv, skal kommunerne også være indstillet på at investere i længere og individuelle forløb. Det skal ske med fokus på det enkelte menneskes empowerment og mestring af eget liv. Vores erfaring viser nemlig, at det er vejen til at komme i beskæftigelse.”

Hjørring Kommune får psykisk syge i beskæftigelse gennem IPS

Hjørring Kommune er kendt for Hjørring-modellen, hvor kommunen med succes investerer 125 millioner kroner over fire år i at få byens borgere på overførselsindkomst i arbejde. Kommunen har investeret i en række nye beskæftigelsesindsatser. Deriblandt er IPS, som IPSCenter Danmark har uddannet og løbende superviserer kommunens medarbejdere i. Det forklarer Torben Birkeholm, seniorkonsulent i Hjørring Kommune:

”Mennesker med en psykisk diagnose, eller som er psykisk sårbare, fylder meget i statikken over offentlig forsørgede. Det vil vi gerne ændre i Hjørring. IPS-tilgangen giver gode resultater, og er en helt anden tilgang, end vi er vant til i beskæftigelsessystemet. IPS handler om det enkelte menneske, og vi ser allerede nu, at den tilgang skaber progression i flere borgeres jobrehabilitering.”

IPS Center Danmark opererer i hele landet

Med IPS Center Danmark vil HKI og IPSCenter Danmark tilbyde alle landets kommuner et samarbejde om IPS-forløb for mennesker med psykiske udfordringer, der står uden for arbejdsmarkedet.

”HKI er en stor og anerkendt aktør inden for beskæftigelse med et stort netværk blandt kommuner og virksomheder. Ved at samarbejde med HKI om IPS Center Danmark, får vi styrket indsatsen for psykisk syge og sårbare, og det er jeg meget tilfreds med. Vores ambition er at rulle IPS-metoden ud over hele landet, fordi effekten er så stor for en gruppe af mennesker, som ellers er sat til tælling i deres liv,” siger Lars Olaf Nielsen.

Hvor HKI siden 1872 har hjulpet mennesker, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, til at få et arbejdsliv, har IPSCenter Danmark eksisteret siden 2015 med speciale i IPS.

”IPS Center Danmark skal skabe stærke og målbare resultater for en målgruppe, som meget få kan hjælpe. Vi vil gøre os fri af den vanetænkning, som hidtil har præget beskæftigelsesindsatsen. Det gør vi ved stringent at bruge den IPS-metode, som er fastlagt gennem forskning,” siger Hans-Christian Jacobsen.

Læs om KL og Sundhedsministeriets undersøgelse fra 2015 her


Landsformand i SIND, Knud Kristensen, positiv over for IPS-metoden

Knud Kristensen mener, at hovedfordelen ved IPS-tilgangen er, at målgruppen kommer hurtigere i gang med job eller uddannelse. Ligeledes tror han, der er penge at spare, fordi man får bedre resultater og flyttet mennesker fra overførselsindkomst til job.

Klik her og læs historien om IPS Center Danmark i Nørrebro/Nordvestbladet (åbner som pdf i nyt vindue).

Fakta om Hans Knudsen Instituttet

Hans Knudsen Instituttet (HKI) er en non-profit organisation, der i mere end 100 år har arbejdet for, at alle skal have en chance for at blive en del af arbejdsmarkedet. Vi tror på, at alle mennesker har ressourcer, der kan udvikles og bruges i et arbejde. Og vi ved, at arbejdslivet er med til at øge livskvaliteten for det enkelte menneske – fordi det bidrager til et selvstændigt liv, styrker selvværdet og giver et socialt fællesskab.

Vi samarbejder med Jobcentre, UU vejledning, Handicapenheder samt pensions- og forsikringsselskaber om at udvikle og styrke mennesker med særlige behov, der står uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, og mennesker som rammes af sygdom eller ulykke. Det gør vi via virksomhedsrettede forløb og inden for fem forskellige indsatsområder, der hver især retter sig mod forskellige borgergrupper, deres forskellige behov og livsfaser – fra 16 år til pensionsalderen.

Vores perspektiv er altid helhedsorienteret – idet vi arbejder med både krop og sjæl, med praktik og indsigt og med fokus på sammenhængen mellem arbejdsliv og det sociale liv. Det er nemlig helhedssynet og de parallelle indsatser, der skaber den positive synergi, udviklingen og den bedste effekt. For vores mål er altid, at det enkelte menneske opnår eller fastholder en tilknytning til arbejdsmarkedet – evt. via uddannelse. Fordi vi mener, at alle har ret til et arbejdsliv.

HKI er drevet af en erhvervsdrivende fond. Alt overskud går til udvikling og forbedring af uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter. HKI holder til i Københavns Nordvestkvarter og har afdelinger i Taastrup, Lyngby Taarbæk og fra sommeren 2018 har HKI også en afdeling i Hillerød.


Fakta om IPSCenter Danmark

IPSCenter Danmark er en konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i den evidensbaserede IPS- metode. Med udgangspunkt i denne hjælper vi jobcentre med at skabe jobs eller uddannelse til mennesker med psykiske diagnoser eller psykisk sårbarhed.

IPSCenter Danmark udspringer fra forskningsprojektet IPS, som blev igangsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og som IPSCenter Danmarks stifter, Lars Olaf Nielsen, var en del af fra 2013 til 2015 som ansat i Odense Kommune.

IPSCenter Danmark er blandt dem i Danmark, der har størst erfaring med IPS-metoden og samarbejdet mellem borger, psykiatri, jobcenter, arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner. På to år har vi haft 180 mennesker i et IPS-forløb, og 57 procent af dem er flyttet fra offentlig forsørgelse til hel eller delvis selvforsørgelse.

Hold dig opdateret om IPS - klik her

Følg med i nyt om IPS og

IPSCenter Danmark

 

Luk