IPS-konference satte tyk streg under effekt og evidens af IPS

Den 3. oktober var flere end 130 personer samlet til Danmarks første IPS-konference, som IPSCenter Danmark havde taget initiativ til.

Blandt oplægsholderne på konferencen var bl.a. en af verdens førende IPS-eksperter, amerikanske Sandra L. Reese fra The IPS Employment Center at The Rockville Institute, som har mere end 25 års erfaring med IPS. Fra Danmark var der bl.a. oplæg fra forskningsoverlæge på Psykiatrisk Center København, Lene Falgaard Eplov og erhvervspsykolog Rikke Plougsbæk.

Oplæggene dokumenterede blandt andet nogle af de resultater, som IPS-tilgangen med de otte grundprincipper har skabt og satte på den måde en tyk streg under metoden som effektiv, evidensbaseret jobrehabilitering.

Regeringens handlingsplan for psykiatrien fra 2018, Vi løfter i fællesskab, understreger også effekten af IPS-metoden sammenholdt med andre beskæftigelsesindsatser målrettet gruppen af psykisk sårbare og mennesker med psykisk sygdom:

Det danske forsøg har påvist, at deltagere i IPS-indsatsen har 30 procent større chance for at komme i job eller uddannelse sammenlignet med en kontrolgruppe, der har modtaget den ordinære indsats i beskæftigelsessystemet. IPS-indsatsen viser således overbevisende resultater for en gruppe, der ellers typisk har meget svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Herudover er indsatsen et rigtig godt eksempel på, at det kan lykkes at arbejde på tværs af siloerne i sundheds- og beskæftigelsessystemet.”

Kilde: Regeringen (2018). Vi løfter i fællesskab. En samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025.
 

Herunder kan du downloade materialet fra nogle af konferencens oplægsholdere:

Hold dig opdateret om IPS - klik her

Følg med i nyt om IPS og

IPSCenter Danmark

 

Luk